Programmēšanas pamati


  Nr: 396   Punkti: 35

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 7 Krasts ActiveX tehnoloģija un ActiveX elementu izveidošana ActiveX elementu izmantošana Visual Basic lietojumos un tīmekļa lapās

  Izmērs: 22.9 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 395   Punkti: 35

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 6 Krasts Vizuāla notikumu vadības programmēšana Notikums - laika intervāla beigas un tā izmantošana, attēlu un objektu pārvietošana ekrāna formā Programma - tauriņa lidojums

  Izmērs: 46.08 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 394   Punkti: 35

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 5 Krasts Funkcijas aprēķins un funkcijas grafika attēlošana Objektu Form un PictureBox koordinātu sistēma

  Izmērs: 7.8 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 393   Punkti: 35

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 4. Krasts Darbības ar grafiskiem elementiem Trīsstūra un riņķa līnijas aprēķini, Objektu Form un PictureBox koordinātu sistēma

  Izmērs: 9.26 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 392   Punkti: 30

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 2 Krasts Vizuālā notikumu vadības programmēšana Objekts taimeris ( Timer ) un tā izmantošana, darbs ar divām ekrāna formām Programma „Datora pulkstenis”

  Izmērs: 11.32 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 390   Punkti: 30

  Laboratorijas darbs Programmēšana VB Nr. 1 Krasts Vizuālā notikumu vadības programmēšana Visual Basic integrētā programmu izstrādes vide Programma kalkulators

  Izmērs: 55.15 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 162   Punkti: 20

   Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.7. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Klašu pārmantojamība (inheritance) Superklases (superclass) un apakšklases (subclass). Klašu vairākkārtējā hierarhija)

  Izmērs: 3.87 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 161   Punkti: 20

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.6a (JAVA) Lektors J. Krasts. ( Speciālā datu struktūra steks, klases steks (stack) izveidošana un izmantošana...)

  Izmērs: 6.12 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 160   Punkti: 15

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.6. (JAVA) Lektors J. Krasts.

  Izmērs: 1.08 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 158   Punkti: 15

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.5B. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Rekursija, rekursijas programmēšana Java....)

  Izmērs: 1.55 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 157   Punkti: 20

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.5A. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Klases, klašu deklarācija, metodes bez parametriem un ar parametriem....)

  Izmērs: 0.84 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 156   Punkti: 20

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.5. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Klases un to deklarācija, metodes bez parametriem un ar parametriem...)

  Izmērs: 0.84 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 155   Punkti: 20

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.5. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Bitu operācijas ar veseliem skaitļiem: byte, short, int, long, char...)

  Izmērs: 1.2 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 154   Punkti: 15

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.4. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Algoritma un programmēšanas jēdzienu izpratne.....)

  Izmērs: 0.68 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 153   Punkti: 30

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.3a. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Darbības ar skaitļu rindām un vienas dimensijas masīviem... 1-9. uzd.)

  Izmērs: 3.6 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 152   Punkti: 15

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.3. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Vienas dimensijas masīvu deklarācija un inicializācija....)

  Izmērs: 0.66 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 151   Punkti: 15

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.2. (JAVA) Lektors J. Krasts. (Javas vienkāršie mainīgo tipi un simbolu rindas)

  Izmērs: 0.92 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt

  Nr: 150   Punkti: 10

  Laboratorijas darbs Programmēšana Nr.1. (JAVA) Lektors J. Krasts.

  Izmērs: 0.34 [Kb]     Fails: *.rar        :     : ---- Dabūt